Wynajem powierzchni biurowych

Cennik usług najmu powierzchni biurowych, technologicznych i sal konferencyjnych w obrębie Parku Przemysłowo – Technologicznego Ekoenergia – Efektywność

Rodzaj powierzchni Cena netto za najem przez 1 miesiąc Cena brutto za najem przez 1 miesiąc
Powierzchnia biurowa 50zł/ 1 miesjce w co-workingu 61,5 zł/ 1 miejsce w co-workingu

Promocyjne warunki umowy

Wynajmujący może zastosować niższą cenę najmu 1 miejsca w co-workingu bezterminowo, w sytuacji gdy najemca:
  • w pełni wpisuje się w tematykę Parku Przemysłowo – Technologicznego Ekoenergia – Efektywność, co potwierdza złożony wniosek aplikacyjny,
  • najemca po raz pierwszy zwrócił się do wynajmującego z chęcią najmu. W tej sytuacji, najemca w ramach kwoty 100 zł netto miesięcznie otrzymuje usługę najmu powierzchni biurowej na zasadach co-workingu,
  • dodatkowo, po upływie 3 miesięcy, wynajmujący uprawniony jest do stosowania preferencyjnych stawek, pod warunkiem, że najemca w okresie tych trzech miesięcy nadal całkowicie wypełnia założenia parków technologicznych.
Promocyjna stawka we wskazanym okresie wynosi 1 zł netto (1, 23 zł brutto).

Wniosek aplikacyjny do Parku Technologicznego Ekoenergia – Efektywność

POBIERZ WNIOSEK (.docx, 374Kb)
Załącznik do wniosku aplikacyjnego

POBIERZ ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU (.docx, 14 Kb)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
Cookie alert