Usługi


Oferta Parku Przemysłowo – Technologicznego EkoEnergia – Efektywność jest ukierunkowana na osiągnięcie oszczędności przez optymalizację zużycia mediów energetycznych i ich kosztów. Proponujemy wykonanie audytu efektywności energetycznej i wdrożenie informatycznego systemu wspomagającego zarządzanie gospodarką energetyczną, a w dalszej kolejności także uruchomienie monitoringu zużycia mediów i systemu sterowania pracą wybranych instalacji – jeżeli audyt wykaże opłacalność ekonomicznej przedsięwzięcia.

Park Przemysłowo – Technologicznego EkoEnergia – Efektywność oferuje:
  • powierzchnie biurowe o różnej konfiguracji metrażu,
  • szkolenia specjalistyczne z zakresu efektywności energetycznej - optymalizacje zużycia energii elektrycznej,
  • usługi specjalistyczne,
  • audyty energetyczne,
  • usługi optymalizacji procesów energochłonnych,
  • doradztwo technologiczne związane z zagadnieniami, które są programowymi celami Parku,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
Cookie alert