Firmy w parku


Kancelaria Transportowa KOBEN Sp. z o. o.

Oferta firmy KOBEN

Oferta skierowana jest do Przedsiębiorców wykonujących transport drogowy rzeczy lub osób. Jesteśmy po to aby Przedsiębiorcy wykonujący transport drogowy rzeczy lub osób byli na bieżąco z obowiązującymi przepisami o czasie pracy kierowców, dbamy o to, żeby kontrole służb kontrolnych były tylko formalnością. Jesteśmy po to aby firmy nie dzieliły się zyskiem ze służbami kontrolnymi na skutek nałożonych kar. W swojej działalności łączymy doświadczenie naszych specjalistów z najnowszymi regulacjami prawnymi z zakresu czasu pracy kierowców, przez co jesteśmy w stanie zaoferować Klientom dostarczenie wiedzy i usług na najwyższym poziomie. Nasi doradcy, specjaliści w rozliczeniach oraz wykwalifikowani eksperci prawa transportowego, pozostają do Państwa dyspozycji na terenie całego kraju. Prowadzone przez nas szkolenia są gwarancją przyswojenia potrzebnej w działalności transportowej wiedzy i umiejętności. Przygotowywane przez nas odwołania charakteryzują się niezwykłą skutecznością przez co z jednej strony są dla Firm oszczędnością a z drugiej strony precyzyjną wskazówką jak nie popełnić drugi raz tych samych błędów.

Dzialania w ramach Parku Technologicznego


W ramach produktu dla Parku we współpracy z firmą Ceiks jest opracowywana, związana przedmiotowo z działaniami Parku Efektywność, innowacyjna usługa „SmartKoben” dla branży transportowej opartej na autorskim systemie z wykorzystaniem urządzeń nowej generacji, która pozwoli szybciej i efektywniej pobierać dane z elektronicznych urządzeń, tj. tachografu oraz karty kierowcy, bez względu na lokalizację pojazdu. Usługa „SmartKoben” została uhonorowana Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2018 pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP. Nagroda została przyznana w kategorii “Innowacje w transporcie”. Nagrodzone rozwiązanie prowadzi do zwiększenia efektywności w transporcie samochodowym a tym samym do redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Dzięki oszczędności paliwa, SmartKOBEN przyczynia się także do redukcji kosztów transportu.

SMARTKOBEN

SMARTKOBEN to nowa technologia oraz innowacyjne rozwiązanie skupiające swoje działania na optymalizacji zużycia zasobów energetycznych. W ramach programu Nowa efektywność w regionie – remedium na smog, we współpracy z Parkiem Przemysłowo – Technologicznym Ekoenergia Efektywność dbamy by osiągnąć najlepszy efekt wykorzystania energii bez szkody środowiska naturalnego. Dlatego też powstał nowoczesny system do zdalnego odczytu pobierania danych z kart kierowców i tachografów oraz monitorowania pojazdów SMARTKOBEN, który przede wszystkim pozwala zredukować spalanie, a co za tym idzie emisje szkodliwych spalin CO2 do atmosfery. SMATKOBEN, jest intuicyjnym i efektywnym systemem. Panel zarządzania dostępny z dowolnej przeglądarki internetowej komputera oraz urządzeń mobilnych: tabletów, smartfonów. SMARTKOBEN cechuje brak limitów stanowisk, kluczy sprzętowych czy instalowanych aplikacji. Wydajne serwery umożliwiają szybkie, jednoczesne generowanie wielu raportów dla floty pojazdów. Zdalny odczyt nie wymaga ingerencji kierowcy, może się odbywać przez 48h od wyłączenia zapłonu i nie wymaga umieszczenia karty przedsiębiorstwa w tachografie. Kluczowe korzyści, jakie daje rozwiązanie to przede wszystkim realne ograniczenie kosztów dojazdu do punktów pobrania danych z kart kierowców oraz tachografów cyfrowych i opłat z nimi związanych, odciążenie pracowników od konieczności pobierania danych oraz minimalizacja ryzyka związanego z brakiem danych, skutkującego wysokimi karami finansowymi. System pozwala na precyzyjne, terminowe i co ważne – wygodne rozliczenie płac i delegacji kierowców, znacząco ułatwiając formalności, dotykające każdego przewoźnika.

DGE SP. z o. o.

Firma działa w zakresie usług energetycznych i gazowych, której założycielami są specjaliści wywodzący się z rynku energetycznego. Doświadczenie zdobywali w największych spółkach energetycznych z kraju i zagranicą. Ich specjalnością jest optymalizacja kosztów dystrybucji gazu oraz energii elektrycznej. Oferta firmy skierowana jest do klientów biznesowych, indywidualnych oraz jednostek samorządowych. Ich dostawcami są firmy działające od wielu lat, pochodzące z branży energetycznej i gazowej. Wyróżniają się kompleksowym podejściem do spraw energetycznych i gazowych oraz długoterminową współpracą z branżowymi partnerami.

Oferta firmy obejmuje:

 • Optymalizację kosztów dystrybucji:
  • optymalizację dystrybucji energii,
  • optymalizację dystrybucji gazu,
  • optymalizację dystrybucji ciepła,
  • wycenę opłacalności: budowy transformatora, kompensacji energii biernej, modernizacji układów pomiarowych do procesu TPA
  • monitoring energetyczny – bieżącą kontrolę punktów poboru do końca trwania umowy
 • Produkcję energii ze źródeł odnawialnych
  • audyt opłacalności instalacji fotowoltaicznej,
  • wykonanie instalacji fotowoltaicznej
  • kompleksową obsługę i doradztwo

Master Partner Sp. z o. o.

W ramach produktu Parku firma Master Partner Sp. z o.o. będzie świadczyła usługi z wykorzystaniem systemu: Power Optimizer w odróżnieniu od dotychczas znanych rozwiązań powoduje: obniżenie strat energii elektrycznej w instalacji poprawienie sprawności przemiany energii elektrycznej na inne energie: mechaniczną, cieplną, świetlną.

System oszczędzania energii elektrycznej Power Optimizer:

 • nie reguluje mocy odbiorników w zależności od obciążenia,
 • nie kompensuje przesunięcia fazowego pomiędzy prądem i napięciem, nie zmniejsza mocy urządzeń jak to czynią niektóre inne rozwiązania stosowane np. w oświetleniu

CEIKS s.c.

W ramach produktu dla Parku we współpracy z Kancelarią Transportową Koben przygotowała instalację oprogramowania i systemu niezbędnego do opracowania powiązanej przedmiotowo z działaniami Parku Efektywność innowacyjnej usługi SmartKoben dla branży transportowej. Zakres zadań obejmował instalację systemu wraz z oprogramowaniem.

SMARTKOBEN to nowa technologia oraz innowacyjne rozwiązanie skupiające swoje działania na optymalizacji zużycia zasobów energetycznych. To nowoczesny system do zdalnego odczytu pobierania danych z kart kierowców i tachografów oraz monitorowania pojazdów SMARTKOBEN, który przede wszystkim pozwala zredukować spalanie, a co za tym idzie emisje szkodliwych spalin CO2 do atmosfery.


Turtle Entertainment Polska

W ramach usługi dla Parku opracowano i opublikowano cykl artykułów na temat działań ekologicznych związanych z funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, tj. „Skuteczna i ekologiczna utylizacja sprzętu komputerowego”, „Jak kontrolować i ograniczyć nadmierne zużywanie prądu przez komputer”. Propagowano wydarzenia poprzez wideorejestrację imprez organizowanych przez Park, w tym m.in. Konferencji energetycznej „Wszystko zależy od energii”, prezentacji „Zaangażowanie gmin na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii”, a także ze spotkań biznesowych. Dystrybuowano ulotki i inne materiały promocyjne dotyczące działalności prowadzonej przez Park Efektywność.

Grupa Leonardo Sp. z o. o.

Firma Leonardo zajmuje się szeroko pojętym marketingiem, reklamą i promocją. Ich działania w ramach Parku obejmują opracowanie projektu logo dla obu Parków, opracowanie projektu teczki ofertowej dla Parku Efektywność, opracowanie projektu graficznego papieru firmowego wraz ze wzorem wizytówki oraz opracowanie oznakowania wewnętrznego dla parku Efektywność i materiałów wystawienniczych (roll up oraz trybunki) dla obu Parków.

Od początku działalności firma Termoexpert świadczy specjalistyczne usługi przygotowywania i realizacji kompleksowych programów optymalizacji energetycznej budynków, w tym wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Każdy program tak jak i każdy budynek jest inny i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego też podstawą pracy firmy jest rzetelne przygotowanie analiz, koncepcji i montażu finansowego określających zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne planowanej modernizacji. Firma realizuje projekty na terenie całego kraju.

Termoexpert S.A.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
Cookie alert