Strona główna


Efektywność energetyczna
Propagujemy wprowadzenie do gospodarki województwa śląskiego odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenie efektywności energetycznej.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Ekoenergia Silesia S.A.
Park przemysłowo-technologiczny
Ekoenergia-efektywność

ul. Żeliwna 38 40-599 Katowice

Telefon : +48 32 220 80 71

E-mail: kontakt@ekoenergiasilesia.pl


O firmie
Ekoenergia Silesia S.A. powstała jako spółka celowa w grupie kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. i posiada statut Instytucji Otoczenia Biznesu. Spółka zarządza nieprodukcyjnym majątkiem Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. (nieruchomości w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 oraz w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Jeziornej 86). W celu zagospodarowania tych nieruchomości, Ekoenergia Silesia S.A. wystąpiła z inicjatywą utworzenia dwóch Parków wpierających przedsiębiorczość w regionie: Przemysłowo-Technologicznego i Technologicznego.

Działalność Spółki opiera się głównie na optymalizacji zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

Dane z czujników jakości powietrza

Katowice ul. Żeliwna

Goczałkowice Zdrój, ul. Jeziorna

Cele projektu
Tworzenie warunków do wzmocnienia powiązań kooperacyjnych między JST, MŚP i B+R działających na terenie województwa śląskiego oraz transfer wiedzy z zakresu efektywności energetycznej a także podnoszenie świadomości sektora JST i MŚP w zakresie możliwości zastosowania nowoczesnych technologii energetycznych.

Oferowane Usługi


Oferta Parku Przemysłowo – Technologicznego EkoEnergia – Efektywność jest ukierunkowana na osiągnięcie oszczędności przez optymalizację zużycia mediów energetycznych i ich kosztów.

Powierzchnie biurowe

Szkolenia spcjalistyczne

Audyty energetyczne

Usługi optymalizacji procesów energochłonnych

Doradztwo technologiczne


Nasze cele


Bezpośrednim celem działalności Parku jest transfer wiedzy i innowacji, w zakresie rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną procesów przemysłowych w przedsiębiorstwach poprzez udoskonalanie technologicznych rozwiązań alternatywnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej oraz optymalizację doboru rozwiązań materiałowych i instalacyjnych w celu uzyskania najefektywniejszych, proekologicznych rozwiązań. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Podnoszenie świadomości sektora przedsiębiorczości

Inicjowanie i rozszerzenie współpracy na Śląsku

Stworzenie i rozwój regionalnej infrastruktury przemysłowej

Tworzenie warunków do wykorzystania naukowego


Z życia parku

Cookie alert