Zdalne posiedzenie Rady Naukowej już za nami!

Bezpośrednim celem działalności Parku jest transfer wiedzy i innowacji, w zakresie rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną procesów przemysłowych w przedsiębiorstwach poprzez udoskonalanie technologicznych rozwiązań alternatywnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej.

By to mogło się wydarzyć, przy Zarządzie działa Rada Naukowa w składzie:

❌Przewodniczący Rady Naukowej dr inż. Marcin Libera
❌dr inż. Marek Rojczyk
❌ dr hab. inż. Agnieszka Wróblewska
❌dr inż. Bogusław Chrószcz

Poprawa dostępności do innowacyjnych rozwiązań proekologicznych z zakresu efektywności energetycznej jest dla naszych działań priorytetem‼️