Zapraszamy na kolejne spotkanie

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie tematyczne do naszego Parku. Odbędzie się ono 18 stycznia 2019 r., o godz. 10.00, w sali konferencyjnej nr 1 budynku Parku Przemysłowo – Technologicznego Ekoenergia – Efektywność przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach.
Harmonogram spotkania jest następujący:

10:00 – 10:30 Prezentacja Parku Przemysłowo – Technologiczny Ekoenergia – Efektywność
10:30 – 11:30 Uniwersytet Jagielloński. Czujniki pyłu zawieszonego, pochodzenie zanieczyszczeń, pomiary zanieczyszczeń i szczegółowe badania pyłów
11:30 – 12:15 Ferox Energy Systems. Systemy kogeneracji gazowej
12:15 – 12:45 Diagnostyka Gazowo-Energetyczna. Możliwości optymalizacji kosztów nośników energii poprzez odpowiedni dobór parametrów przyłączeniowych
12:45 – 13:15 Biuro Doradcze Altima. Możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na inwestycje proekologiczne w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej
13:15 – 13:45 Termoexpert. Kompleksowe podejście do ograniczania kosztów ogrzewania – od audytu po końcowy monitoring.
13:45 – zakończenie szkolenia i rozmowy kuluarowe

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy opracowali czujnik stężenia pyłu zawieszonego i zaprezentują jego możliwości, jak również ofertę w zakresie szczegółowego badania cząsteczek pyłu w powietrzu. W spotkaniu będą również uczestniczyć przedstawiciele firmy doradczej, oferującej pomoc przy tworzeniu wniosków o pozyskanie funduszy zewnętrznych, jak również przedstawiciele podmiotu analizującego możliwości optymalizacji taryf w zakresie dostaw energii elektrycznej i gazu. Celem spotkania będzie wymiana doświadczeń w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej oraz pogłębianie wiedzy dotyczącej nowych metod optymalizacji zużycia nośników energii, pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację proekologicznych przedsięwzięć oraz podnoszenie świadomości o szkodliwości pyłowych zanieczyszczeń atmosfery. Zapraszamy!