Zapraszamy na kolejne spotkanie

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie tematyczne do naszego Parku. Odbędzie się ono 18 stycznia 2019 r., o godz. 10.00, w sali konferencyjnej nr 1 budynku Parku Przemysłowo – Technologicznego Ekoenergia – Efektywność przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy opracowali czujnik stężenia pyłu zawieszonego i zaprezentują jego możliwości, jak również ofertę w zakresie szczegółowego badania cząsteczek pyłu w powietrzu. W spotkaniu będą również uczestniczyć przedstawiciele firmy doradczej, oferującej pomoc przy tworzeniu wniosków o pozyskanie funduszy zewnętrznych, jak również przedstawiciele podmiotu analizującego możliwości optymalizacji taryf w zakresie dostaw energii elektrycznej i gazu. Celem spotkania będzie wymiana doświadczeń w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej oraz pogłębianie wiedzy dotyczącej nowych metod optymalizacji zużycia nośników energii, pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację proekologicznych przedsięwzięć oraz podnoszenie świadomości o szkodliwości pyłowych zanieczyszczeń atmosfery. Zapraszamy!

Dodaj komentarz