Usługi

Oferowane Usługi

Oferta Parku Przemysłowo – Technologicznego EkoEnergia – Efektywność jest ukierunkowana na osiągnięcie oszczędności przez optymalizację zużycia mediów energetycznych i ich kosztów. Proponujemy wykonanie audytu efektywności energetycznej i wdrożenie informatycznego systemu wspomagającego zarządzanie gospodarką energetyczną, a w dalszej kolejności także uruchomienie monitoringu zużycia mediów i systemu sterowania pracą wybranych instalacji – jeżeli audyt wykaże opłacalność ekonomicznej przedsięwzięcia.

Park Przemysłowo – Technologicznego EkoEnergia – Efektywność oferuje:

  • powierzchnie biurowe o różnej konfiguracji metrażu,
  • szkolenia specjalistyczne z zakresu efektywności energetycznej – optymalizacje zużycia energii elektrycznej,
  • usługi specjalistyczne:
  • audyty energetyczne,
  • usługi optymalizacji procesów energochłonnych,
  • doradztwo technologiczne związane z zagadnieniami, które są programowymi celami Parku,
  • wdrożenia systemu Zarządzania Mediami / System Zarządzania Mediami (SZM) jest dostosowany do obsługi energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody, a także mediów przemysłowych i paliw niesieciowych. Wdrożenie umożliwia stworzenie ewidencji obiektów, punktów poboru, umów i wprowadzenie danych z faktur na sprzedaż i dystrybucję mediów.