Wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim prezentujemy system do pomiaru pyłu zawieszonego

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane dla jednostek samorządu terytorialnego. Tematyka szkolenia będzie poświęcona nowym technologiom proekologicznym, badającym jakość powietrza w gminach oraz w pobliżu jednostek użyteczności publicznej.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie Państwu jednego z najnowocześniejszych w Europie rozwiązań mierzących jakość powietrza, projektu pod nazwą Storm&DustNet, czyli sensorów do monitorowania pyłu zawieszonego w powietrzu. Prezentacja będzie prowadzona przez pomysłodawców tego projektu czyli Uniwersytet Jagielloński. Pilotażowe rozwiązanie, które chcemy Państwu zarekomendować wdrażane jest jak do tej pory tylko w jednej gminie, Kalwarii Zebrzydowskiej.

Działanie sensorów polega na raportowaniu stężenia pyłu zawieszonego na podstawie podstawowych parametrów atmosferycznych. Rozmieszczenie detektorów stworzonych na Wydziale Fizyki UJ w wielu punktach Gminy umożliwia uzyskanie kompleksowej informacji o bieżącym stanie powietrza, a w dłuższej perspektywie także stwarza możliwości porównawcze.

Szkolenie odbędzie się w dniu 2 października o godzinie 10:00 w Parku Przemysłowo-Technologicznym Ekoenergia-Efektywność znajdującym się przy ulicy Żeliwnej 38 w Katowicach. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału telefonicznie bądź mailowo do dnia 01 października 2018 r.
Osobą do kontaktu z naszej strony jest Pan Aleksander Kalański: tel: 604 923 225,
adres e – mail: a.kalanski@ekoenergiasilesia.pl.