Transfer technologii

Transfer technologii odbywa się poprzez udostępnianie licencji na system zarządzania mediami zlokalizowany na serwerze Ekoenergii Silesia S.A. Celem Systemu Zarządzania Mediami jest optymalizacja zużycia mediów i w konsekwencji wygenerowanie oszczędności dla przedsiębiorstwa i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. System Zarządzania Mediami wpisuje się więc w cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

Schemat przedstawiający działanie systemu zarządzania mediami

Użytkownik DEMO

Hasło DEMO