Szkolenia w trosce o środowisko

W Parku Przemysłowo-Technologicznym Ekoenergia-Efektywność odbyło się już pierwsze w nowym roku szkolenie omawiające zagadnienia podnoszenia efektywności energetycznej w obiektach już istniejących oraz możliwości zastosowania rozwiązań przejściowych. Tytuł szkolenia był następujący: „Zalety i możliwości spalania błękitnego węgla jako forma przejściowa w gospodarce niskoemisyjnej”. Szkolenie rozpoczął Sławomir Stelmach z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, który przybliżył uczestnikom charakterystykę nowoczesnego paliwa węglowego – błękitnego węgla. Produkowane w wyniku procesu pirolizy paliwo pochodzące z polskiego węgla kamiennego jest paliwem o bardzo niskiej zawartości substancji lotnych w wyniku czego emisja szkodliwych substancji jest znacząco niższa. Możliwe jest tym samym niemal bezdymne spalanie tego paliwa bez jakichkolwiek nakładów inwestycyjnych na wymianę urządzeń grzewczych.
Kolejnym prelegentem był przedstawiciel firmy Termoexpert Robert Goluch, który przedstawił możliwości oszczędności związane z podnoszeniem efektywności energetycznej już istniejących obiektów. W drugiej części szkolenia, każdy z jego uczestników miał możliwość odbycia indywidualnych konsultacji. Szkolenie dedykowane było podmiotom odpowiedzialnym za zarządzanie i racjonalne wykorzystanie energii w zasobach budynków JST.