Strona główna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl


Efektywność energetyczna

Propagujemy wprowadzanie do gospodarki województwa śląskiego odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenie efektywności energetycznej.


Ekoenergia Silesia S.A.

Park przemysłowo-technologiczny Ekoenergia-efektywność 

ul. Żeliwna 38 40-599 Katowice

Telefon :

+48 32 220 80 71

E-mail: kontakt@ekoenergiasilesia.pl


O firmie


Ekoenergia Silesia S.A. powstała jako spółka celowa w grupie kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. i posiada statut Instytucji Otoczenia Biznesu. Spółka zarządza nieprodukcyjnym majątkiem Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. (nieruchomości w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 oraz w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Jeziornej 86). W celu zagospodarowania tych nieruchomości, Ekoenergia Silesia S.A. wystąpiła z inicjatywą utworzenia dwóch Parków wpierających przedsiębiorczość w regionie: Przemysłowo-Technologicznego i Technologicznego.

Działalność Spółki opiera się głównie na optymalizacji zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

Katowice, ul. Żeliwna

Goczałkowice-Zdrój, Ul. JeziornaCele projektu

Tworzenie warunków do wzmocnienia powiązań kooperacyjnych między JST, MŚP i B+R działających na terenie województwa śląskiego oraz transfer wiedzy z zakresu efektywności energetycznej a także podnoszenie świadomości sektora JST i MŚP w zakresie możliwości zastosowania nowoczesnych technologii energetycznych.OFEROWANE USŁUGI

Oferta Parku Przemysłowo – Technologicznego EkoEnergia – Efektywność jest ukierunkowana na osiągnięcie oszczędności przez optymalizację zużycia mediów energetycznych i ich kosztów.

Powierzchnie biurowe

Szkolenia specjalistyczne

Audyty energetyczne

Usługi optymalizacji procesów energochłonnych

Doradztwo technologiczne

Wdrożenia Systemu Zarządzania Mediami


Nasze cele


Bezpośrednim celem działalności Parku jest transfer wiedzy i innowacji, w zakresie rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną procesów przemysłowych w przedsiębiorstwach poprzez udoskonalanie technologicznych rozwiązań alternatywnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej

Podnoszenie świadomości sektora przedsiębiorczości i uwidacznianie korzyści płynących z upowszechniania rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną.

Poprawa dostępności do innowacyjnych rozwiązań proekologicznych z zakresu efektywności energetycznej.

Inicjowanie i rozszerzenie współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi i instytucjami B.

Podniesienie potencjału regionu w sferze innowacji, poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo- rozwojowym a gospodarką,


Z życia parku