Serdecznie zapraszamy na kolejne śniadanie biznesowe w naszym Parku

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców z branż związanych z efektywnością energetyczną a także przedstawicieli wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na kolejne śniadanie biznesowe. Odbędzie się ono w dniu 23.11.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Parku Efektywność przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach, na II piętrze w sali konferencyjnej i przeprowadzone będzie w formie prezentacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych z zakresu efektywności energetycznej.
Szkolenie adresowane jest do firm i samorządów, które promują nowoczesne rozwiązania technologiczne w zakresie efektywności energetycznej, w tym również możliwości zmiany systemów grzewczych, na te niskoemisyjne.
Każda z uczestniczących w szkoleniu firm będzie mogła zaprezentować profil swojej działalności podczas prelekcji. W spotkaniu uczestniczyć będą również jednostki samorządu terytorialnego oraz spółdzielnie mieszkaniowe, które zainteresowane są wdrażaniem nowoczesnych, oszczędnych, proekologicznych technologii.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, prosimy o zgłaszanie chęci udziału telefonicznie bądź mailowo do dnia 21.11.2018 r.
Osobami do kontaktu z naszej strony są:
Pani Monika Piecuch, tel.: 666 390 832, adres e- mail: m.piecuch@ekoenergiasilesia.pl