Rada Naukowa w Parku Efektywność

Dziś odbyło się kolejne w tym roku zdalne posiedzenie Rady Naukowo Parku Technologiczno-Przemysłowego Efektywność.

W posiedzeniu Rady Naukowej uczestniczyli: Przewodniczący Rady Naukowej Pan dr inż. Marcin Libera, Sekretarz Rady Naukowej Pan dr inż. Marek Rojczyk, Członkowie Rady Naukowej: Pan dr inż. Bogusław Chrószcz oraz ze strony Ekoenergia Silesia S.A. Pani Olga Kotulska i Pan Wojciech Pilorz.

Przewodniczący podjął wątek przeprowadzenia szkolenia dla JST w temacie efektywności energetycznej, a konkretniej analiz zużycia energii elektrycznej, ciepła sieciowego, gazu, węgla, oleju.

Szkolenie zostało zaplanowane na dzień 14 grudnia w formie online. Więcej szczegółów odnośnie zakresu tematycznego szkolenia udostępnimy niebawem.