Podnosimy świadomość w zakresie efektywności energetycznej

W ubiegły piątek na terenie Parku Przemysłowo – Technologicznego Ekoenergia – Efektywność miało miejsce kolejne spotkanie omawiające możliwości konkretnych działań poprawiających efektywność energetyczną w nieruchomościach będących własnością jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz małych i średnich firm. Nasi prelegenci zapewnili uczestnikom spotkania niezwykle obszerny przegląd wielowymiarowych działań poprawiających efektywność energetyczną oraz obniżających koszty nośników energii. Wszystkie prezentacje spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem przez audytorium.