Park technologiczny pomaga w informowaniu o jakości powietrza

Wczoraj uruchomiliśmy dwa sensory do pomiaru stężenia pyłu zawieszonego trzech frakcji: PM 10, PM 2,5 i PM 1,0. Zainstalowaliśmy dwa sensory – jeden przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach a drugi przy ul. Jeziornej 86 w Goczałkowicach-Zdroju. Informacje o bieżącym stężeniu pyłu można znaleźć na stronie: https://airly.eu/map/pl/ lub w aplikacji Airly. Poza pyłem zawieszonym trzech frakcji, sensory informują również o bieżącej temperaturze i wilgotności powietrza.

Nasze działanie skierowane jest dla mieszkańców województwa śląskiego, wpisujące się w cele projektu Ekoenergia – Efektywność, w ramach którego prowadzimy działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej i w konsekwencji do poprawy jakości powietrza i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.