Park Przemysłowo-Technologiczny współorganizatorem gali finałowej X krajowego konkursu energetycznego

Park Przemysłowo-Technologiczny Ekoenergia – Efektywność ma zaszczyt organizować tegoroczną galę finałową Krajowego Konkursu Energetycznego. Celem konkursu jest nie tylko budowanie społeczeństwa świadomego energetycznie i ekologicznie, ale także budowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów. Konkurs daje młodzieży możliwość zaprezentowania osobistego, krytycznego stosunku do problemów współczesnej energetyki.

Zwycięzcom konkursu wręczone zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe podczas konferencji podsumowującej projekt, która odbędzie się 12 września 2018 roku w Parku Technologicznym Ekoenergia-Efektywność w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38.

Organizatorami Konkursu są:
Fundacja Świadomi Klimatu z Wrocławia,
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu,
Ekoenergia Silesia S.A. w Katowicach.
Partnerem strategicznym Konkursu jest Gmina Jaworze k. Bielska-Białej.


Więcej informacji na stronach:

https://www.facebook.com/krajowykonkursenergetyczny/

Konkurs