Optymalizacja procesów

Optymalizacja procesów to pojęcie obejmujące szeroki zakres działań zarówno diagnostycznych, proces myślowy jak i implementację wniosków płynących z diagnozy stanu pierwotnego. Nadrzędnym celem optymalizacji jest oszczędność zasobów używanych w procesach produkcyjnych, co pozwala na obniżenie kosztów (np. produkcji). W świetle aktualnej polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej oraz szczegółowych krajowych przepisów implementujących, optymalizacja procesów ma również na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do środowiska.

Park Przemysłowo-Technologiczny Ekoenergia – Efektywność realizuje optymalizację poprzez usługi audytu energetycznego, oraz poprzez świadczenie usług doradczych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl