Optymalizacja procesów

Optymalizacja procesów to pojęcie obejmujące szeroki zakres działań zarówno diagnostycznych, proces myślowy jak i implementację wniosków płynących z diagnozy stanu pierwotnego. Nadrzędnym celem optymalizacji jest oszczędność zasobów używanych w procesach produkcyjnych, co pozwala na obniżenie kosztów (np. produkcji). W świetle aktualnej polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej oraz szczegółowych krajowych przepisów implementujących, optymalizacja procesów ma również na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do środowiska.

Park Przemysłowo-Technologiczny Ekoenergia – Efektywność realizuje optymalizację poprzez usługi audytu energetycznego, oraz poprzez świadczenie usług doradczych.