O zarządzaniu projektami w naszych parkach

Przez ostatnie dwa dni odbywała się w naszych Parkach konferencja PM Nights. Na kilku panelach warsztatowych doskonalono umiejętności zarządzania projektami. Ta metoda zarządzania jest obecnie jedną z częściej stosowanych metod zarządzania, toteż umiejętność jej realizacji ma istotne znaczenie na rynku pracy. Współorganizacja tego wydarzenia przez Park ma więc za zadanie podniesienie kompetencji absolwentów i ułatwienie im wejścia na rynek pracy.