Możliwości finansowania przedsięwzięć

“Możliwości finansowania przedsięwzięć związanych ze zmianą źródła ciepła, zastosowania pomp ciepła, nowoczesnych kotłów kondensacyjnych oraz peletowych” były tematem dzisiejszego spotkania w Parku Przemysłowo – Technologicznym Ekoenergia – Efektywność.
Uczestnikami spotkania oprócz przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych m.in. Załęska Hałda w Katowicach oraz Górnik z Będzina, byli także gminni zarządcy nieruchomości z Gliwic oraz Rudy Śląskiej, nie zabrakło również przedstawicieli zarządców wspólnot m.in. Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej oraz katowickiej spółki Akces. Ogółem w szkoleniu uczestniczyło blisko 20 podmiotów odpowiedzialnych za wybór systemów grzewczych dla mieszkańców naszej konurbacji.
W trakcie spotkania poruszano kwestie związane z możliwościami dofinansowania ze środków unijnych na wprowadzenie w pełni ekologicznych systemów grzewczych, skierowane do publicznych zarządców nieruchomości. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja rozwiązań, które w zdecydowany sposób pozytywnie wpływają na środowisko naturalne, a w powiązaniu z możliwościami jakie dają dotacje unijne w rzeczywistości okażą się dużo tańsze od standardowych rozwiązań dostępnych na rynku.