Kolejne spotkanie prezentujące zagadnienie optymalizacji procesów energetycznych

Dziś w naszym Parku gościli przedstawiciele firm prowadzący działalność polegającą na optymalizacji kosztów zużycia i dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej i gazowej a także przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych i jednostek samorządu terytorialnego. Na spotkaniu zaprezentowano najnowsze osiągnięcia techniczne i usługi prowadzące do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i zmniejszenia kosztów jej zakupu. Mamy nadzieję, że nawiązane kontakty zaowocują w kolejnych sezonach grzewczych niższymi rachunkami za ogrzewanie dla mieszkańców oraz poprawą stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.