Integracja w ramach Parków

Parki Technologiczne Ekoenergia Silesia S.A. zapraszają swoich najemców na integracyjne spotkanie świąteczne w dniu 19 grudnia 2017 r. Na spotkaniu, najemcy będą mogli wyrazić opinię na temat funkcjonowania Parków oraz zostaną podjęte rozmowy między najemcami, mające na celu ich integrację, celem wzbogacenia oferty parków.