Gala X edycji krajowego konkursu energetycznego

Sukcesem zakończyła się gala kończąca X edycję Krajowego Konkursu Energetycznego. W tym roku jej współorganizatorem był Park Przemysłowo – Technologiczny – Ekoenergia – Efektywność. Starając się wychodzić naprzeciw idei efektywności energetycznej postanowiliśmy wspomóc jej propagację wśród młodzieży, licząc, że w przyszłości, nagrodzeni dziś laureaci konkursu stworzą nowe rozwiązania w celu poprawy efektywności energetycznej. Wśród gości znalazło się wielu ekspertów z branży energetycznej, stanowiących merytoryczne wsparcie konkursu.