Ekologia dla samorządów

15 grudnia Park Przemysłowo – Technologiczny Ekoenergia – Efektywność przeprowadził szkolenie pt.: „Kompleksowe wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w doborze optymalnych rozwiązań proekologicznych”.
Szkolenie poświęcone było najbardziej wydajnym rozwiązaniom w zakresie efektywnego gospodarowania ciepłem w budynkach mieszkalnych oraz w budynkach użyteczności publicznej. Zaprezentowano na nim rozwiązania cechujące się niskim zużyciem paliw oraz możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii, dzięki czemu ich wpływ na środowisko naturalne jest zredukowany do minimum. Ma to ogromne znaczenie w kontekście podwyższonych stężeń zanieczyszczeń występujących w obrębie województwa śląskiego.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta w Zabrzu, Urzędu Miasta w Będzinie, reprezentanci Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Urzędu Miasta w Łaziskach Górnych, Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim.