Efektywność energetyczna – warto wiedzieć

Zapraszamy wszystkich chętnych na bezpłatne szkolenie w zakresie efektywności energetycznej. Już jutro, o godzinie 10.00, w siedzibie Parku Ekonergia – Efektywność, przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach, zaprezentowana zostanie charakterystyka jednego z produktów Parku Przemysłowo-Technologicznego Ekoenergia – Efektywność, jakim jest System Zarządzania Mediami. Pozwala on na bieżący monitoring parametrów zużycia energii elektrycznej z uwzględnieniem jej największych odbiorników oraz z podziałem na budynki. Możliwa jest także rejestracja wartości szczytowych. Pozwala to na optymalizację taryf, ich weryfikację pod kątem występowania przekroczeń mocy umownej oraz umożliwia podjęcie szybkich działań celem optymalizacji pracy energochłonnych urządzeń. Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym szkoleniu wszystkie zainteresowane podmioty.