Efektywność energetyczna sposobem na oszczędności

Wczoraj odbyło się kolejne spotkanie omawiające zagadnienia efektywności energetycznej. Na spotkaniu podmioty współpracujące z Parkiem prezentowały narzędzia pozwalające na prowadzenie zaawansowanej analizy struktury zużycia mediów sieciowych i niesieciowych a także poszczególnych komponentów faktur za media.