Efektywność energetyczna sposobem na ograniczanie niskiej emisji

16 marca odbyło się kolejne szkolenie w zakresie sposobów ograniczania niskiej emisji poprzez implementację nowoczesnych rozwiązań w ogrzewnictwie budynków wielorodzinnych. Jest to szczególnie istotne zagadnienie, gdyż budynki wielorodzinne w wielu miastach konurbacji katowickiej wciąż ogrzewane są przy pomocy prymitywnych palenisk węglowych, co powoduje wzrost koncentracji zanieczyszczeń w dolnej części troposfery. Park Przemysłowo – Technologiczny Ekoenergia – Efektywność prowadzi aktywne działania propagujące rozwiązania, które przyczynią się do redukcji emisji zanieczyszczeń w sektorze komunalnym takich jak najbardziej efektywne technologie konwencjonalne, wspomagane odnawialnymi źródłami energii.
Spotkanie było również okazją do zaprezentowania oferty obu parków Ekoenergii.