Ciekawe dyskusje w walce o czyste powietrze i klimat

Wczoraj odbyło się kolejne szkolenie z podnoszenia efektywności energetycznej. Zaprezentowano na nim wiele różnych aspektów i technologii w ramach tego działania. W gronie blisko 30 osób ścierały się różne poglądy i doświadczenia w zakresie działań podejmowanych w celu walki o czyste powietrze i ochronę klimatu. Każdy z uczestników spotkania z pewnością wyniósł z niego nową wiedzę i wypracowaną opinię na temat każdego spośród prezentowanych rozwiązań. W gronie prelegentów znaleźli się przedstawiciele parku, przedstawiciel WFOŚiGW, biura doradczego oraz producenci konkretnych rozwiązań technologicznych zarówno urządzeń konwencjonalnych jak i zasilanych OZE. Wczorajsze szkolenie adresowane było do jednostek samorządu terytorialnego a także do podmiotów zarządzających budynkami wielorodzinnymi.