Audyt technologiczny

Audyt technologiczny

jest opracowaniem o podobnym charakterze co audyt energetyczny, obejmujący swym zakresem jednak tylko rodzaj zastosowanej technologii w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zastosowania technologii mniej energochłonnych.