Gala X edycji krajowego konkursu energetycznego

Gala X edycji krajowego konkursu energetycznego

Sukcesem zakończyła się gala kończąca X edycję Krajowego Konkursu Energetycznego. W tym roku jej współorganizatorem był Park Przemysłowo – Technologiczny – Ekoenergia – Efektywność. Starając się wychodzić naprzeciw idei efektywności energetycznej postanowiliśmy wspomóc jej propagację wśród młodzieży, licząc, że w przyszłości,…

Park Przemysłowo-Technologiczny współorganizatorem gali finałowej X krajowego konkursu energetycznego

Park Przemysłowo-Technologiczny współorganizatorem gali finałowej X krajowego konkursu energetycznego

Park Przemysłowo-Technologiczny Ekoenergia – Efektywność ma zaszczyt organizować tegoroczną galę finałową Krajowego Konkursu Energetycznego. Celem konkursu jest nie tylko budowanie społeczeństwa świadomego energetycznie i ekologicznie, ale także budowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów. Konkurs daje młodzieży możliwość zaprezentowania osobistego, krytycznego stosunku do…